Przejdź do treści
NEURAXPHARM GROUP

Wymienione produkty są chronione ważnymi patentami. Produkty te są opracowywane wyłącznie do przygotowania i przekazywania informacji w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie ich do obrotu. Powyższe produkty są opracowywane w szczególności do zastosowań związanych z czynnościami określonymi w art. 10.6 dyrektywy 2001/83/WE zmienionej dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., czyli czynności przeprowadzonych w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktów do obrotu.

Żaden z wyżej wymienionych produktów nie jest oferowany do sprzedaży ani dostarczany do krajów, w których produkty te mogą pozostawać w sprzeczności z ważnymi patentami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktów inne niż te wskazane powyżej.


©Neuraxpharm. Wszelkie prawa zastrzeżone.